O firmie

Blisko potrzeb Klienta

inARGO S.A. w restrukturyzacji

inARGO S.A. w restrukturyzacji stanowi Grupę Kapitałową spółek z branży IT specjalizującą się w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych dla sektora administracji publicznej oraz dla szeroko rozumianego przemysłu.

Do listopada 2017 r. Spółka była w czołówce firm na rynku użyteczności publicznej. W aktualnym stanie i w trakcie procesu restrukturyzacji Spółka skoncentruje się na rynku samorządowym oraz MŚP.

Spółka oferuje projekty informatyczne usprawniające działania urzędów oraz instytucji państwowych, również w oparciu o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu Cyfrowego Państwa.

W sferze planowanych do przeprowadzenia przez Spółkę projektów jest rozwiązywanie istotnych społecznie lub gospodarczo problemów współczesnych polskich miast i aglomeracji miejskich, przy wykorzystaniu narzędzi oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne, a w szczególności technologie z obszaru tzw. Internetu rzeczy (Internet of Things, IoT), w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (Partnerstwa Innowacyjnego, o którym mowa w ustawie PZP). Model ten został zaproponowany i wstępnie przyjęty przez instytucje publiczne.

Bezpośrednie kontakty oraz współpraca z instytucjami sektora publicznego pozwoliły Spółce zdefiniować listę problemów, które będą w najbliższych latach wymagały pilnego rozwiązania, stwarzając Spółce szerokie perspektywy współpracy oraz wykorzystania jej doświadczenia i potencjału w zakresie oceny wpływu podejmowanych decyzji na stan środowiska miejskiego i zrównoważony rozwój gospodarczy (ŚRODOWISKO); koordynacji inwestycji publicznych oraz komercyjnych i oceny ich wpływu na powstawanie zjawisk pozytywnych lub potencjalnie negatywnych dla miasta i jego społeczności (ROZWÓJ); opracowania modelowego rozwiązania zarządczego w koncepcji „Smart City” dopasowanego do wielkości miasta (ZARZĄDZANIE); budowy portalu pozwalającego mieszkańcom miasta na  internetową obsługę spraw urzędowych (E-USŁUGI).

Powyższe przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych lub wspierane dotacjami m.in.
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ukierunkowane są na zapewnienie spójnych rozwiązań w zakresie usług administracji dla obywateli i przedsiębiorców.

Grupa Kapitałowa inARGO obejmuje spółki: