O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Rozbudowa posiadanego środowiska wirtualizacyjnego (Vmware Vsphere) w Śląskim Oddziale NFZ

W wyniku analizy ofert nadesłanych w postępowaniu prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki,  oferta inArgo S.A. okazała się najkorzystniejsza.

W ramach podpisanej umowy z dnia 4.04.2019 spółka dostarczyła licencje VMware vSphere do rozbudowy posiadanego środowiska wirtualizacyjnego.