O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Polityka bezpieczeństwa w Kancelarii Doradztwa Podatkowego

W  grudniu Proximus zrealizował projekt w zakresie budowy polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego. W ramach zadania eksperci  dokonali oceny stosowanej polityki na zgodność...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wybrał Proximus

Oferta złożona przez firmę Proximus została uznana za najkorzystniejszą w przetargu ogłoszonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2014....

Proximus współorganizatorem GIS DAY w Bytomiu

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu, organizator kolejnej edycji konferencji GISDAY 2013, zaprosił instytucje oraz firmy do współorganizowania tegorocznego święta GISu. To międzynarodowe wydarzenie, powstałe z i...

Wsparcie techniczne dla oprogramowania Oracle w NIK

Proximus wygrał postępowanie na zapewnienie świadczenia asysty technicznej producenta oprogramowania Oracle dla posiadanych przez Najwyższą Izbę Kontroli produktów Oracle.

Infrastruktura banku zbudowana na platformie IBM

Proximus dostarczył oraz  uruchomił urządzenia IBM System Storage SAN dla instytucji finansowej. Wybrana na mocy przetargu oferta integratora okazała się najkorzystniejsza. Proximus pomaga dużym przedsiębiorstwom w budow...

Rozwiązania Microsoft dla rozwoju przemysłu

Na potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa, firma JBG-2 poszerzyła infrastrukturę o znaczący wolumen licencji Microsoft, które dostarczyła firma Proximus S.A.

Nowa lokalizacja firmy

Dd 14-go kwietnia 2014 roku pracownicy Proximus pracują w nowym biurowcu, (z budynku nr 3 do nr 8 ).

Licencje Microsoft dla Edukacji

Iegrator uzyskał kolejną certyfikację producenta Microsoft, Authorized Education Reseller (AER).

Modernizacja centrum danych PKP Intercity

Wdrożone przez spółkę Proximus technologie IBM pozwoliły w krótkim czasie zbudować funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników biznesowych usługowe centrum danych w PKP Intercity gwarantując wysoki poziom wydajności, dostęp...

Usługi utrzymania, serwisu i wsparcia technicznego dla PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna ponownie w drodze przetargu powierzyła realizację serwisu spółce Proximus S.A. Podpisany kontrakt na kolejny rok współpracy dotyczy świadczenia usług serwisowych platformy...