O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Rozbudowa środowiska wirtualnego producenta urządzeń chłodniczych

Na potrzeby rozbudowy środowiska wirtualnego, producent profesjonalnych urządzeń chłodniczych JBG-2 skorzystał ze wsparcia firmy Proximus przy instalacji nowych serwerów HP ProLiant i macierzy HP 3PAR.   Celem projektu...

Integrator inwestuje w innowacyjne narzędzia

Proximus został dedykowanym partnerem w obszarze zarządzania procesami biznesowymi.  Firma Oracle przyznała spółce Proximus tytuł Oracle Unified Business Process Management 11g, który jest potwierdzeniem posiadania komp...

Energa-Operator S.A. powierzyła zarządzanie projektem firmie Proximus

Energa Operator S.A podpisała umowę z Proximus S.A. na usługi zarządzania projektem Wdrożenia Systemu Obsługi Sprzedaży w Energa Operator S.A. w skrócie SOS-EOP.   Wsparcie oraz prowadzenie Biura Projektu dla  Energa Ope...

Urząd Miejski w Słupsku wybrał zakup od spółki Proximus

Oferta na sprzęt komputerowy złożona przez firmę Proximus w przetargu publicznym organizowanym przez Urząd Miejski w Słupsku  została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta odpowiadała na wszystkie wymagania określone w ...

Proximus prężnie rozwija kompetencje na rynku przemysłu i energetyki

Znane są już wyniki raportu Computerworld TOP200 za 2012 rok,  najbardziej wiarygodnego i prestiżowego opracowania dotyczącego polskiej branży teleinformatycznej. Firma Proximus znalazła się w pierwszej czwórce największ...

Rozbudowa środowiska serwerowo – macierzowego w PSE Operator S.A.

Proximus S.A. podpisał umowę z PSE Operator S.A. na „Modernizacja części macierzowej platformy DR” w oparciu o zaawansowane technologie IBM, lidera w zakresie innowacyjnych pamięci masowych.   Przedmiot zamówienia obejm...

Proximus wdraża system zarządzania energią w PKW S.A.

Umowa, którą  Proximus S.A. podpisał z Południowym Koncernem Węglowym S.A. obejmuje dostawę infrastruktury IT pod system pomiarowo-rozliczeniowy, modernizację układów pomiarowo – rozliczeniowych mocy i energii elektryczn...

Podniesienie dostępności systemów i aplikacji w PKP Informatyka

Na mocy przetargu PKP Informatyka Sp. z o.o  wybrała ofertę Proximus. Integrator dostarczył oraz skonfigurował oprogramowanie VMware. W ramach realizacji wdrożenia zostały dostarczone licencje oprogramowania VMware umożl...

Zarządzanie transportem w Poczcie Polskiej

Poczta Polska wybrała na mocy przetargu firmę Finder SA, która będzie świadczyć usługi lokalizacji i monitorowania pojazdów samochodowych za pomocą urządzeń systemu GPS z bezpośrednią transmisją danych.  Proximus, jako p...

Optymalizacja zużycia licencji w dużych przedsiębiorstwach

Proximus S.A., jako jeden z nielicznych partnerów Oracle został wyróżniony za kompetencje i wiedzę w zakresie przeprowadzania przeglądów zasobów licencyjnych.  Uprawnienia zostały przyznane przez Oracle License Managemen...