O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Umowa na serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy IBM

W wyniku przetargu nieograniczonego oferta firmy Proximus została uznana za najkorzystniejszą.Kolejny rok firma Proximus S.A. będzie świadczyć serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy firm IBM dla Energa Operator S.A....

Wygrany przetarg na rozbudowę platformy IBM

W postępowaniu zorganizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. pn. "Rozbudowa platformy programowej IBM" oferta złożona przez Proximus S.A. została uznana za najkorzystniejszą. Wartość kontraktu 1 145 0...

Podpisaliśmy umowę z Polską Spółką Gazownictwa na dostawę serwerów

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę infrastruktury serwerowej dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., jako najkorzystniejsza dla I części projektu została wybrana oferta Proximus. Wartość i...

Umowa na świadczenie usług serwisowych Oracle

Proximus S.A. podpisał umowę na realizację zadania pn: „Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) dla oprogramowania ORACLE dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.”   Oracle to mocna strona marki Proximus ...

Proximus S.A. w Grupie INDATA Software S.A.

W dniu 27 listopada 2015 r. INDATA Software S.A. nabyła 51% akcji spółki Grupy Proximus S.A. stając się jej głównym akcjonariuszem. Spółka Proximus S.A. poprzez pozyskanie strategicznego inwestora branżowego o komplement...

PSE S.A. wybrały integratora Proximus do realizacji usług utrzymania, serwisu i wsparcia technicznego

Ponownie w drodze przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) powierzyły realizację serwisu spółce Proximus S.A. Podpisany kontrakt na kolejny rok współpracy dotyczy świadczenia usług serwisowych platformy sprzę...

Proximus sponsorem Smart City Forum

23 - 24 września w Waraszawie odbędzie się największa konferencja dla miast Smart City Forum 2015, której patronat sponsorski objęła spółka Proximus S.A., główny wykonawca projektu „Katowickiego Inteligentnego Systemu Mo...

Obsługa kopii zapasowych spółki gazowniczej w oparciu o technologię IBM

W wyniku  postępowania przetargowego na dostawę oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager, Operator  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wybrał ofertę firmy Proximus. Integrator dostarczył platformę ochrony danych do...

Optymalizacja wykorzystania licencji w GK PGE

Proximus S.A. jako lider konsorcjum podpisał z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. umowę Oracle Unlimited License Agreement (ULA). Dzięki tej umowie GK PGE może zoptymalizować koszty ponoszone na oprogramowanie w całej gr...

Proximus w czołówce firm informatycznych TOP200 dla branży energetycznej

Według najnowszego raportu TOP 200 Polskiego Rynku Teleinformatycznego opublikowanego przez redakcję Computerworld 30-go czerwca 2015 roku, Proximus zajął 6 miejsce wśród firm osiągających największe przychody z obsługi ...