O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Majątek ujęty w procesie, z mapą w tle

Większość kapitału firm przemysłowych i sieciowych lokowana jest w majątku trwałym. Nawet relatywnie niewielka poprawa efektywności zarządzania nim może uwolnić środki na niezbędne inwestycje, wsparcie obszarów wy...

Ochrona danych osobowych w kancelariach podatkowo-księgowych

Wraz z rozwojem technologii informatycznych, coraz chętniej podmioty gospodarcze korzystają z outsourcingu usług podatkowo-księgowych czy kadrowo-płacowych.  Pojawia się problem zapewnienia bezpieczeństwa oraz kontr...

Procesy biznesowe - od diagramu do pełnej implementacji

Każde przedsiębiorstwo bez wyjątku, w tym również przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, funkcjonuje w oparciu o realizację szeregu procesów biznesowych, które wymagają nieustannego doskonalenia ...

Projekty informatyczne w PGE Dystrybucja S.A.

Nie tylko GIS, projekty informatyczne w PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. i PGE Systemy S.A. prowadzą kluczowe dla OSD projekty informatyczne, które wpłyą na zarządzanie operacyjne. Najwazniejsze z n...

Poczta i przechowywanie danych najpopularniejsze w chmurze

- Największe zainteresowanie chmurą wykazują firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz firmy dopiero wchodzące na rynek, które potrzebują nowoczesnych, efektywnych i kompleksowych narzędzi, któ...

Umiarkowany optymizm

Sektor utilities, czyli przedsiębiorstw użyteczności publicznej, to specyficzna branża. Zdaniem niektórych, jeśli chodzi o IT - wręcz zaniedbana. W ostatnim dwudziestoleciu przeżyła dwa okresy dużych zmian w sy...

Proximus i Huawei Symantec dla sektora energetyki

Firma Proximus - integrator IT nawiązała współpracę ze spółką Huawei Symantec. Firmy razem będą działać w obszarze rynku energetycznego koncentrując się na rozwiązaniach wspierających bezpieczeństwo danych,...

Miasta oszczędzają (...inwestując w rozwiązania IT?)

Rozmowa z Joachimem Piechą, wiceprezesem zarządu ds. wdrożeń w firmie PROXIMUS S.A. - Czy miasta inwestują w nowoczesne technologie, które wpływają na ograniczanie kosztów zarządzania miastem? - Generalnie ...

Kolejny sprzedawca energii wdrożył CRM

W marcu zakończył się proces wdrożenia systemu do zarządzania kontaktami z klientami w PGE Łódzkim Zakładzie Energetycznym. Aplikacja CRM będzie wspomagała proces pozyskiwania nowych klientów obejmując w...

Proximus na światowym kongresie energii odnawialnej w New Dheli

Proximus jako członek Klastra Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum w ramach współpracy z Polsko - Indyjską Izbą Gospodarczą wziął udział w misji gospodarczej organizowanej przez Centrum EBTC (European Busine...