O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Zarząd

Leszek Tomica
Prezes Zarządu

Założyciel firmy. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął karierę na rynku IT. Zyskując uznanie i relacje z kluczowymi graczami na rynku od wielu lat pełni funkcje menedżerskie. W latach 1985-1989 pracował w prywatnej firmie komputerowej ,,AGAPOL” pełniąc rolę konsultanta przy wdrożeniach systemów informatycznych dla różnorodnych przedsiębiorstw. W 1989 roku założył firmę komputerową ,,Nexter” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której pełnił funkcję Prezesa. W 1996 roku dział systemów komputerowych firmy Nexter połączył się z ComputerLandem, a Leszek Tomica został Dyrektorem katowickiego oddziału Spółki. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Sektora Użyteczności Publicznej ComputerLand S.A.

Zdzisław Kosiński
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Górniczego (1985). Laureat nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Przemysłu. Rozpoczął karierę zawodową na macierzystej uczelni a następnie pracował w branży górniczej na stanowiskach kierowniczych działów IT kończąc karierę w 2008 roku jako Dyrektor ds. technicznych w Centrum Informatyki sp. z o.o. Następnie współpracował z Proximus S.A. i Indata Cities S.A. Od roku 2015 jest Wiceprezesem Zarządu HyperView sp. z o.o.

Rada Nadzorcza

Tomasz Laszuk

Absolwent studiów informatycznych Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (UPH) w Siedlcach oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania oraz technologii IT, posiada certyfikat PRINCE2® Practitioner, PROSCI Certified Change Management Practitioner oraz ITIL® Foundation Certificate. Od 1996 roku prowadzi firmę InfoLAN, najpierw jako jednoosobowa działalność gospodarcza, od 2011 roku jako spółka z o.o., w której został Prezesem Zarządu. W 2014 roku wprowadził InfoLAN Sp. z o.o. w skład Grupy INDATA S.A. Po przekształceniach, od kwietnia 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu INDATA Solutions S.A. W spółce odpowiadał za zarządzanie strategiczne, budowanie synergii w Grupie INDATA S.A. oraz za nadzór nad usługami IT spółki. Po połączeniu INDATA S.A. z INDATA Solutions S.A., w sierpniu 2017 roku został powołany do składu Zarządu INDATA S.A.

Łukasz Strzelec

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2006r. wykonuje zawód radcy prawnego w podmiotach prawa handlowego oraz w ramach własnej Kancelarii Prawnej. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji i koordynacji obsługi prawnej, oraz doświadczenie biznesowe zdobyte na stanowiskach kierowniczych Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A w Gliwicach, a następnie Koncernu Vattenfall w Polsce, w tym kierownika projektu Unbundling, kierownika Działu Prawnego i Biura Zarządu; a także członka zarządu i członka rady nadzorczej spółek handlowych. Odbył liczne szkolenia zawodowe, w szczególności z zakresu prawa energetycznego, cywilnego i procesowego, a także szkolenia z zakresu zarządzania projektami, zarządzania ludźmi, współpracy międzynarodowej i orientacji na klienta.

Karol Ptasznik

Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Po ukończeniu studiów pracował w MERASTER, Instytucie Systemów Sterowania, OPTIMUS S.A. oraz OPTIMUS Lockheed Martin S.A. Do 1995 roku był pracownikiem Politechniki Śląskiej. Od 2001 jest prezesem Zarządu BSS Polska Sp. z o.o.