Oferta

 • Czy w ramach strategii biznesowej Państwa przedsiębiorstwa zdefiniowana jest strategia IT?
 • Czy optymalnie wykorzystany jest potencjał IT w organizacji?
 • Czy rozważacie Państwo nowe inwestycje w obszarze IT?
 • Czy organizacja stoi przed wyborem nowego rozwiązania informatycznego, wspierającego działalność?
 • Czy projekt IT, który się toczy lub właśnie się kończy jest dobrze realizowany i osiągnie zakładany cel?

W zmiennych warunkach ekonomicznych, kiedy liczy się elastyczność rozwiązania informatycznego, szybkość jego implementacji, a przede wszystkim koszty, decyzje podejmowane przez organizacje muszą celnie trafiać w potrzeby biznesu. Warto więc skorzystać z usług doświadczonych firm doradczych, aby zwiększyć szansę powodzenia projektów informatycznych, czy wprowadzanych zmian w obszarze IT. Trzeźwe spojrzenie zewnętrznych konsultantów pozwala na racjonalizowanie oczekiwań i potrzeb generowanych przez biznes, tak, aby wprowadzane zmiany w obszarze IT czy wybierany system informatyczny były w efekcie odpowiednio wyskalowane i dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Doświadczeni doradcy Proximus w ramach usług konsultingu IT są w stanie ogarnąć całość zagadnień procesowych, finansowych, prawnych i kwestii personalnych, dając możliwość osiągnięcia najlepszych wyników biznesowych organizacji.

Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera problem oceny prawidłowości procesu wdrażania rozwiązań IT. Wczesna identyfikacja istniejących problemów jest niewątpliwym czynnikiem zapewniającym rynkowy sukces, minimalizuje ewentualne straty, a obiektywne opinie i zalecenia, mogą się przyczynić do pomyślnej realizacji ocenianego projektu oraz gwarantują osiągnięcie oczekiwanych według pierwotnych szacunków inwestycyjnych.

Usługi doradcze:

 • współtworzenie i wdrażanie strategii informatycznych
 • audyty/przeglądy projektów wdrożeniowych
 • audyt infrastruktury IT (architektura, systemy, strategia)
 • wsparcie w wyborze rozwiązania IT:
  • analiza wymagań biznesowych, systemowych,architektonicznych i technicznych;
  • priorytetyzacja wymagań;
  • przygotowanie specyfikacji dla dostawców i zapytania ofertowego;
  • wypracowanie kryteriów oceny ofert i przeprowadzenie oceny;
  • wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą;
  • przygotowanie kontraktu;