Oferta

 • Czy Państwa przedsiębiorstwo poszukuje oszczędności z tytułu użytkowania mediów?
 • Czy w Państwa organizacji efektywnie zarządza się zużyciem energii?

Proximus oferuje kompleksowy system zarządzania energią, który pozwala na optymalizację i redukcję kosztów związanych z zakupem energii nawet przy wzroście zapotrzebowania energetycznego. System przyniósł spore oszczędności przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz drukarniom.

Co możemy zrobić dla Państwa przedsiębiorstwa?

Optymalizacja zarządzania energią

 • Optymalizacja parametrów zakupu energii - dobór odpowiednich grup taryfowych oraz wielkości mocy zamówionej, modernizacji układów pomiarowych, aktualizacji i negocjowaniu korzystniejszych umów z dostawcami.
 • Wdrażanie systemów oszczędnościowych - działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii przez odpowiednie sterowanie procesami produkcyjnymi, klimatyzacją, ogrzewaniem i oświetleniem.
 • Utworzenie i zarządzanie grupą zakupową - polega to na łączeniu zakupu energii kilku Klientów wykorzystując efekt skali jako hurtowy odbiorca będziemy pozyskiwali niższe stawki prosto u producenta energii.
 • Raportowanie zużycia energii - wszystkie dane o zużyciu energii udostępniamy w formie raportów, protokołów oszczędnościowych, faktur i innych wg potrzeb Klienta w formie papierowej lub elektronicznej.

Konsolidacja faktur z Zakładów Energetycznych

Jest to projekt przeznaczony dla Klientów wielowydziałowych, który składa się z etapów:

 • Jedna faktura na Zakład Energetyczny
 • Jedna faktura na Koncern Energetyczny

Dostosowanie układów rozliczeniowych

 • Modernizacja układów rozliczeniowych - instalacja liczników w układach rozliczeniowych umożliwiających zdalny dostęp do danych pomiarowych zarówno Klientowi jak i dostawcy energii. Dzięki temu możliwe będzie kontrolowanie na bieżąco zużycia energii i podejmowanie działań związanych z zarządzaniem nią na bieżąco a także weryfikacja rozliczeń z dostawcą.
 • Układy do pomiarów wewnętrznych - instalacja liczników do pomiaru rozpływów wewnętrznych. Działanie to ma na celu kontrolę i monitorowanie na bieżąco zużycia energii wewnątrz organizacji klienta z dowolnym podziałem np. na działy, wydziały i procesy itp. Rozwiązanie może zostać rozbudowane o odczyt danych pomiarowych z innych mediów energetycznych takich jak gaz, ciepło, woda itp.

Wdrożenie aplikacji do zarządzania energią

 • Kontrola przyłącza energetycznego - rejestracja i rozliczanie oraz monitorowanie mocy umownej i pozycji kontraktowej.
 • Kontrola rozpływów wewnętrznych - podział kosztów poboru mediów energetycznych i/lub określenie energochłonności produkcji.
 • Prognozowanie, planowanie oraz grafikowanie zużycia energii
 • Rozliczanie odbiorców wewnętrznych wraz z generowaniem faktur
 • Obliczanie szerokiej gamy wskaźników ekonomicznych (kontroling)

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adres energia@proximus-it.pl