Oferta

Systemy klasy Business Intelligence (BI) już od ponad dekady stały się niezbędnym elementem systemowym wspomagającym podnoszenie efektywności przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie oraz korzyści z wdrożenia systemów BI z roku na rok rosną. Uzasadnieniem konieczności ich stosowania są takie czynniki jak:

 • Dynamiczny wzrost ilości przechowywanych i przetwarzanych danych w przedsiębiorstwach,
 • Czas dostępu do właściwej informacji coraz częściej decyduje o sukcesie na konkurencyjnym rynku,
 • Rosnące wymagania sprawozdawcze, generowane przez instytucje nadzorcze, rynkowe lub branżowe,
 • Zapotrzebowanie na adekwatna do potrzeb informację ze strony kierownictwa wyższego i niższego szczebla,
 • Rosnąca popularność zaawansowanych metod odkrywania wiedzy na podstawie dostępnych danych: identyfikacja trendów, powiązań, zachować grup konsumenckich, itp. (Data Mining).

Proximus w swej ofercie posiada najnowsze i najbardziej zaawansowane systemu BI od takich dostawców jak: Oracle, IBM, SAP Business Objects i Microsoft. Najistotniejsze cechy systemów klasy BI to:

 • Dostosowane dla użytkownika biznesowego, a nie tylko dla IT,
 • Dostarczenie właściwej informacji we właściwej formie i na czas,
 • Niezależność od źródeł danych,
 • Wbudowane funkcje agregacji i konsolidacji danych z wielu źródeł danych,
 • Wsparcie pracy grupowej przy jednoczesnej kontroli dostępu do analiza i raportów,
 • Personalizacja zawartości raportów, zależnie od użytkownika uruchamiającego raport. Np. użytkownik z regionu dystrybucji X widzi tylko dane tego regionu,
 • Oddzielenie części technologicznej o biznesowej. Do obsługi systemu BI nie jest już wymagana wiedza informatyczna,
 • Wsparcie zaawansowanych algorytmów i metod dostępu i przetwarzania danych (MOLAP, ROLAP, Data Mining, itd.).

W ramach obszaru kompetencji BI świadczymy następujące usługi dla naszych Klientów:

 • Projekt i implementacja modeli analityczno-raportowych generycznych (np. dla: CRM, Ryzyko Korporacyjne, itd.) lub dedykowanych, które dopowiadają potrzebom Klienta,
 • Projekt i implementacja Hurtowni Danych,
 • Projekt i implementacja specjalizowanych modeli analitycznych w oparciu o wielowymiarowe bazy danych (Hyperion Essbase, Microsoft Analysis Services, i innych),
 • Implementacja specjalizowanych analiz i raportów między innymi w takich obszarach jak:
  • Sprawozdawczość finansowa,
  • Analizy efektywności przedsiębiorstwa
  • Ekspozycja na ryzyko
  • Raportowanie operacyjne
 • Projektowanie i implementacja dedykowanych rozwiązań wspierających zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa: karta wyników, kokpity menadżerskie, wskaźniki rentowności, monitorowanie trendów, itp.,
 • Doradztwo w zakresie wyboru, zarządzania i optymalizacją wykorzystania systemów klasy BI.