Oferta

 • Jak efektywnie wdrażać rozwiązania Oracle w kontekście realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa?

  • Optymalizacja licencji

  • Bezpieczeństwo danych

  • Bezpieczeństwo inwestycji

  • Wydajność i ciągłość działania

 • Jak skutecznie integrować aplikacje i systemy Oracle?

  • Architektura Usługowa (SOA)

  • Business Process Management

  • Enterprise Performance Management

  • Aplikacje branżowe

  • Business Intelligence

 • Jak skutecznie wdrożyć Oracle Engineered Systems i który jest najbardziej odpowiedni do potrzeb przedsiębiorstwa?

  • Exadata?

  • Exalogic?

  • Exalytics?

  • Virtual Compute Appliance?

Bazując na szeregu doświadczeń wynikających z realizacji projektów bądź audytu projektów firm trzecich, u których podstaw stosowano rozwiązania Oracle, z całą pewnością możemy postawić tezę, iż coraz bardziej kluczowym czynnikiem staje się zapewnienie efektywnej integracji systemów zarówno na poziomie informacyjnym jak i funkcjonalnym. O ile funkcjonowanie poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa można wesprzeć dedykowanymi aplikacjami czy narzędziami (ERP, EPM, CRM, ZMS, AMI, …), to zapewnienie efektywnej integracji pomiędzy nimi jest już wyzwaniem stwarzającym wiele trudności i generującym prawdopodobnie największe ryzyko niepowodzenia. Mimo, że rynek IT do kilkunastu lat dostarcza odpowiednie wzorce i narzędzia do integracji systemów, to w praktyce skuteczność ich wdrożenia z perspektywy korzyści biznesowych jest daleka od oczekiwań.

Nasza specjalizacja, pomijając niektóre aplikacje Oracle, to przede wszystkim produkty technologiczne zorientowane na zwiększenie efektywności biznesowej przedsiębiorstwa i efektywności informacyjnej, co nie jest możliwe do osiągnięcia bez jak najdalej idącej integracji systemów dziedzinowych.

Oferta nasza zbudowana jest wokół procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę kluczowe procesy, niemal zawsze ich realizacja rozłożona jest na wiele systemów dziedzinowych i nie poddaje się całościowej obsłudze tylko jedną aplikacją.

Usługi świadczone przez Proximus w tym zakresie to przede wszystkim doradztwo i realizacja rozwiązań integracyjnych zapewniających wsparcie procesów biznesowych z wykorzystaniem takich produktów technologicznych Oracle, jak:

 • Oracle Database,
 • Business Process Management Suite,
 • SOA Suite,
 • Oracle Service Bus,
 • Oracle Business Intelligence.

Tam gdzie to zasadne realizujemy również wdrożenia pełnych platform sprzętowo-programowych, łączących powyższe technologie z dedykowanym dla nich hardware’em o wysokiej niezawodności i wydajności, odpowiednio:

 • Exadata dla baz danych,
 • Exalogic dla serwerów aplikacyjnych, w tym: Business Process Management Suite, SOA Suite, Oracle Service Bus, …,
 • Exalytics dla rozwiązań klasy Business Intelligence i Enterprise Performance Management

Oferta skierowana jest do firmy sektora utilities, sektora przemysłowego, finansowego, handlu i usług.

 • Doradztwo i wdrożenia systemów zarządzania procesami w oparciu o Oracle BPM Suite,
 • Doradztwo i wdrożenia integracji systemów z zastosowaniem:
  • Oracle SOA Suite,
  • Oracle Service Bus.
 • Wdrożenia systemów klasy Enteprise Performanece Management i Business Intelligence z zastosowaniem:
  • Oracle Hyperion Financial Management,
  • Oracle Hyperion Planning,
  • Oracle Business Intelligence.
 • Doradztwo o dostawa Oracle Engineered Systems,
 • Optymalizacja wykorzystania licencji Oracle.