Oferta

 • Czy Państwa Miasto poszukuje sposobów na zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów?
 • Czy chcą Państwo, aby ośrodki miejskie były zarządzane w sposób ekologiczny, nowoczesny, oszczędny i efektywny?

Rywalizacja o nowych mieszkańców, inwestorów i turystów między miastami jest kołem napędowym dla pozyskiwania nowych rozwiązań ulepszających codzienne życie, a także wpływających pozytywnie na ekonomię. Przedstawiciele władz myślący o przyszłości swoich miast wiedzą, że ograniczenia budżetowe nie mogą powstrzymać osiągnięcia celu jakim jest inwestowanie w nowoczesność. To wyzwanie prowadzące do nowych możliwości. Zaawansowana analiza danych pozwala na podejmowanie znacznie bardziej świadomych decyzji i działań. To platforma ułatwiająca współpracę między organami poprzez kierowanie problemów bezpośrednio do odpowiednich jednostek. To również technologia, która przybliża nas do społeczeństwa i wspomaga jego rozwój.

Wdrażane przez nas rozwiązania platformy IBM SmarterCites pozwalają uporządkować wiele czynników w życiu codziennym miasta jako organizacji. Nasza oferta w tym zakresie pozwala wprowadzić pełną analitykę danych spływających z czujników rejestrujących rozmieszczonych na terenie miejskim lub poza nim. Dane które pomagamy uporządkować i analizować  mogą pochodzić z następujących obszarów:

Bezpieczeństwo Publiczne

 • Przewidywanie, monitorowanie i łagodzenie sytuacji kryzysowych,
 • Automatyczna analiza strumieni wideomonitoringu,
 • Analiza danych dla rozpoznania i przeciwdziałania przestępczości.

Transport

 • Poprawa zarządzania ruchem drogowym,
 • Optymalizacja pojemności dróg i ulic,
 • Poprawa warunków jazdy.

Woda

 • Analiza zużycia wody i wzorców jej konsumpcji,
 • Przewidywanie awarii wodnokanalizacyjnych dla redukcji kosztów napraw i utrzymania,
 • Optymalizacja zleceń naprawczo-remontowych dla poprawy jakości dostaw wody i odprowadzania ścieków.

Energetyka

 • Monitorowanie i analyzowanie produkcji energii,
 • Śledzenie kluczowych metryk i kosztów działania systemu,
 • Międzyorganizacyjne współdzielenie danych i śledzenie projektów,
 • Identifikacja i eliminowanie redundantnych procesów.

Główne obszary działania platformy Smarter Cites

Zbieranie i wymiana informacji

 • Współdzielenie informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy agencjami i departamentami,
 • Optymalne wykorzystanie i zarządzanie wspólnymi zasobami przez wszystkie jednostki,
 • Wsparcie mobilnych jednostek terenowych, komunikacja.

Przewidywanie problemów i minimalizację ich wpływu na organizację

 • Aktualna informacja na temat bieżącego stanu i zachowania dowolnego systemu,
 • Działania pro-aktywne które pozwalają identyfikować, zarządzać i rozwiązywać problemy wpływające negatywnie na stan działania różnych systemów  w organizacji.

Koordynację zasobów w celu efektywnej i szybkiej reakcji na problemy

 • Wykorzystanie zautomatyzowanych procedur operacyjnych w celu koordynacji zasobów w odpowiedzi na zdarzenia,
 • Pro-aktywne przygotowanie planów kryzysowych w celu zmniejszenia negatywnego wpływu zdarzeń na funkcjonowanie organizacji.