Oferta

  • Zastanawiacie się Państwo, w jaki sposób inteligentne opomiarowanie sieci mediów może przynieść korzyści w Państwa przedsiębiorstwie?

  • Poszukujecie Państwo firmy, która chętnie podzieli się bogatymi doświadczeniami płynącymi z wielu wdrożeń systemów inteligentnego opomiarowania Smart Energy na całym świecie?

  • Poszukujecie Państwo kompleksowych informacji i doradztwa z zakresu implementowania rozwiązań inteligentnego opomiarowania w warunkach polskich?

Dostarczane przez nas rozwiązania z obszaru Smart Energy są dedykowane dla przedsiębiorstw, które działają w obszarze szeroko rozumianego sektora utilities (w tym dla branży elektroenergetycznej, gazowniczej oraz dla dostawców innych mediów jak np. wody). Rozwiązanie Smart Energy to kompletny system inteligentnego opomiarowania sieci dystrybucji energii elektrycznej oraz dowolnych innych mediów obsługujący wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów. Nasza oferta w tym zakresie zaspokaja pełne spektrum potrzeb począwszy od opracowania długoterminowej strategii poprzez projekt techniczny, dostawę i instalację komponentów rozwiązania aż po jego serwis i utrzymanie.

Usługi w obszarze rozwiązań Smart Energy:

  • Opracowanie wieloletniej strategii oraz długoterminowych planów dotyczących uruchomienia  i eksploatacji inteligentnego opomiarowania sieci dystrybucyjnych,
  • Opracowanie kompleksowych projektów technicznych dotyczących inteligentnego opomiarowania obejmujących wszystkie warstwy począwszy od akwizycji pomiarów przez ich przetworzenie aż do ich prezentacji na poziomie biznesowym,
  • Reorganizacja procesów biznesowych realizowanych przez przedsiębiorstwa pod kątem ich optymalizacji w związku z wdrażaniem rozwiązania Smart Energy,
  • Rozbudowa i reorganizacja sieci pomiarowych w celu ich optymalizacji pod potrzeby rozwiązań Smart Energy,
  • Dostawa narzędzi analitycznych i raportowych umożliwiających rozwój biznesu w oparciu o wdrożone rozwiązanie Smart Energy,
  • Długoterminowe wsparcie, utrzymanie i rozwój rozwiązań Smart Energy zaimplementowanych w przedsiębiorstwie.