Oferta

  • Czy można nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że oszczędność czasu i minimalizacja stresu stanowi gwarancję zadowolenia obywateli i pracowników urzędu?
  • Jak ułatwić petentom, problematyczne niekiedy, dotarcie do właściwego wydziału, czy pracownika, by szybko załatwić urzędowa sprawę?
  • Czy zgodzą się Państwo, że współczesna technika informatyczna może znacząco wpłynąć na optymalizację załatwiania spraw urzędowych, a tym samym obniżyć koszty pracy w urzędach?

E-administracja pociąga za sobą zdecydowane zmiany organizacyjne wewnątrz jednostek publicznych, a także obliguje pracowników tych jednostek do podwyższania swoich umiejętności i kwalifikacji,  musi więc zmierzać w kierunku otwartości na wiedzę, a co za tym idzie, świadczenia inteligentnych usług, za pomocą wszechobecnej i nowoczesnej  techniki i technologii.

Powinnością nowoczesnego Urzędu, dla którego obywatel staje się klientem, a świadczone na jego rzecz usługi produktem, jest dbałość o ciągłe podnoszenie jakości tych usług, zmierzające do  szybkiego załatwiania jak największej liczby spraw, bez konieczności osobistego stawiennictwa klienta  w instytucji. Przekłada się to nie tylko na zadowolenie społeczności lokalnej i jakość pracy urzędu, ale także na postrzeganie go, jako jednostki nowoczesnej, otwartej na  rozwój i potrzeby obywateli.

Wirtualny Urząd  (WU) to interaktywny plan budynków Urzędu i innych powiązanych z nim instytucji i jednostek, a co ważniejsze wewnętrzna książka adresowa, obrazująca rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń wraz z ich  numerami, przynależnością do pionów, wydziałów, czy referatów, a także danymi osób, które w nich pracują. Do każdego   pokoju mogą zostać przypisane dowolne informacje, dotyczące np. zakresu załatwianych spraw, danych kontaktowych poszczególnych pracowników lub wzory pism do pobrania. Dzięki dedykowanym mechanizmom wyszukiwania, klienci już nigdy nie będą mieli problemów ze zlokalizowaniem miejsc, w których mogą załatwić konkretną sprawę.

WU umożliwia również obsługę profilu zaufanego ePUAP, dzięki czemu składanie dokumentów może odbywać się jeszcze sprawniej. Elektroniczne usługi zapewniają komfort zarówno pracownikom urzędu, jak i interesantom, którzy wykorzystując zaufany profil mogą załatwić sprawy administracyjne, pobierając odpowiedni wniosek i składając go w Urzędzie bez wychodzenia z domu.

Dodatkowo, dzięki dostosowaniu aplikacji do urządzeń mobilnych, klienci urzędu mogą być na bieżąco informowani o statusie załatwianej sprawy, czy wymaganych uzupełnieniach.

E-administracja pociąga za sobą zdecydowane zmiany organizacyjne wewnątrz jednostek publicznych, a także obliguje pracowników tych jednostek do podwyższania swoich umiejętności i kwalifikacji,  musi więc zmierzać w kierunku otwartości na wiedzę, a co za tym idzie, świadczenia inteligentnych usług, za pomocą wszechobecnej i nowoczesnej  techniki i technologii.

Powinnością nowoczesnego Urzędu, dla którego obywatel staje się klientem, a świadczone na jego rzecz usługi produktem, jest dbałość o ciągłe podnoszenie jakości tych usług, zmierzające do  szybkiego załatwiania jak największej liczby spraw, bez konieczności osobistego stawiennictwa klienta w instytucji. Przekłada się to nie tylko na zadowolenie społeczności lokalnej i jakość pracy urzędu, ale także na postrzeganie go, jako jednostki nowoczesnej, otwartej na  rozwój i potrzeby obywateli.