Oferta

  • Czy zapewniają Państwo serwis lub usługi wymagające drogiego wyposażenia?

  • Czy chcą Państwo uniknąć zbędnych kosztów napraw lub kar wynikających z tytułu niedopilnowania prawidłowej kontroli zasobów?

  • Czy potrzebują Państwo maksymalnie zautomatyzować proces inwentaryzacji?

Bez względu na specyfikę działalności, budujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb naszych Klientów. Dzięki wdrażanym narzędziom można w łatwy sposób monitorować takie zasoby jak terminowe uprawnienia, certyfikaty, kredyty bankowe, atestowane urządzenia.

Budujemy rozwiązania do zarządzania cyklem życia zasobów w oparciu o rzwiązania z rodziny IBM Maximo Asset Management. Scentralizowane zarządzanie wszelkiego typu zasobami — produkcyjnymi, infrastrukturalnymi, instalacyjnymi, transportowymi i komunikacyjnymi może odbywać się na jednej wspólnej platformie. Platforma ta umożliwia współużytkowanie i egzekwowanie sprawdzonych procedur oraz korzystanie z zapasów, zasobów i personelu. Przyczynia się do optymalizacji wykorzystania zasobów i poprawy efektywności inwestycji.

Oprogramowanie IBM Maximo Asset Management zawiera sześć modułów wspomagających zarządzanie, zintegrowanych w ramach nowoczesnej architektury zorientowanej na usługi (SOA).

  • Zarządzanie zasobami – narzędzia do efektywnego rejestrowania danych o zasobach i lokalizacjach oraz zarządzania tymi danymi w całym cyklu życia zasobów.
  • Zarządzanie pracą – zarządzanie pracami planowanymi i nieplanowanymi na wszystkie etapach: od wstępnego zlecenia, poprzez wykonanie, aż po rejestrowanie rzeczywistych wyników.
  • Zarządzanie usługami – definiowanie oferty usług, umów dotyczących poziomu usług (SLA), proaktywne monitorowanie poziomu świadczonych usług i implementacja procedur eskalacji.
  • Zarządzanie umowami – funkcje wszechstronnie wspomagające zarządzanie umowami zakupu, dzierżawy, wynajmu, gwarancyjnymi, dotyczącymi stawek, dotyczącymi oprogramowania, ramowymi, szablonowymi i zdefiniowanymi przez użytkownika.
  • Gospodarka magazynowa – dostęp do szczegółowych informacji o pozycjach i zapasach magazynowych powiązanych z zasobami oraz o wykorzystaniu zapasów; możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji magazynowych: co, kiedy, gdzie, ile i o jakiej wartości.
  • Zaopatrzenie – funkcje wspomagające wszystkie fazy ogólnokorporacyjnych procesów zaopatrzenia, takich jak zakupy bezpośrednie i uzupełnienia zapasów.