Oferta

  • Czy realizując projekty w przedsiębiorstwie odczuwacie Państwo potrzebę usystematyzowania i uporządkowania pewnych zagadnień?

  • Czy realizując projekty w przedsiębiorstwie odnosicie Państwo wrażenie, że macie do czynienia ze zbyt dużą ilością dokumentacji i papierów?

  • Czy kiedykolwiek napotkaliście Państwo na brak istotnych dokumentów, które powinny były powstać kiedyś wcześniej?

  • Czy czasem odnosicie Państwo wrażenie braku kontroli i pewnego chaosu podczas realizacji projektów?

  • Czy kiedykolwiek napotkaliście Państwo na trudności związane z uzyskaniem decyzji na szczeblu wyższym w przedsiębiorstwie?

W celu zapewnienia sukcesu projektów realizowanych w Państwa przedsiębiorstwach niezbędne jest właściwe zarządzanie nimi. Po co uczyć się na własnych błędach i „wyważać otwarte drzwi” skoro inni zrobili już to wcześniej? Decydując się na powierzenie zarządzania projektami zespołowi naszych doświadczonych kierowników projektu możecie Państwo być pewni, że projekty w Waszych przedsiębiorstwach będą zarządzane fachowo, kompetentnie i optymalnie bazując na najlepszych wzorcach, praktykach i doświadczeniach wypracowanych i sprawdzonych na całym świecie.

Wśród odbiorców naszych usług związanych z zarządzaniem projektami znajdują się jednostki administracji publicznej, przedsiębiorstwa związane z branżą energetyczną (energia elektryczna, gaz, telekomunikacja, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne) oraz inne przedsiębiorstwa.

Zarządzanie projektami:

  • Prace i zadania związane z zarządzaniem projektami realizowane są przez doświadczonych, certyfikowanych i wysoko wykfalifikowanych kierowników projektu wg metodyki wybranej przez klienta
  • Oferujemy pomoc i wsparcie już w fazie inicjacji i przygotowania projektu w tym przy opracowaniu uzasadnienia biznesowego i dokumentacji inicjującej projekt
  • W fazie realizacji projektu zapewniamy profesjonalne zarządzanie realizowanym projektem w tym zapewniające pełną kontrolę nad harmonogramem, budżetem, ryzykiem, zmianą oraz realizacją bieżących zadań projektowych aż do zamknięcia projektu.
  • Dla projektów którymi kierujemy zapewniamy fachowe wsparcie doświadczonego biura projektów
  • Dodatkową korzyścią dla klientów, którzy zdecydują się na nasze usługi jest to, że projekty przez nas zarządzane realizowane są w oparciu o gotowe, sprawdzone i zoptymalizowane wzorce dokumentacji projektowej.