Oferta

W zakresie zarządzania środowiskiem IT oferujemy szereg narządzi informatycznych takich jak:

 • Help Desk (Serwis Desk) - zakłada stworzenie jednego punktu kontaktowego (SPOC - Single Point of Contact) dla użytkowników usług IT. System Help Desk zbiera informacje o każdym obsługiwanym użytkowniku. Dzięki temu posiada informacje nie tylko o aktualnie posiadanym sprzęcie, ale także informacje historyczne o problemach, jakie dany użytkownik miał w przeszłości. System analizuje dane i daje możliwość podniesienia jakości dostarczanych usług do danego użytkownika w przyszłości.
 • Inwentaryzacja środowisk IT - aplikacja zarządzająca infrastrukturą służy do ewidencji zasobów komputerowych. Program dostarcza precyzyjne informacje ile mamy komputerów w sieci i o jakich parametrach (ilość pamięci RAM, pojemność HDD itp.).
 • Zarządzanie zmianami - efektywne zarządzanie dynamicznie zmieniającym się środowiskiem IT wymaga pełnej kontroli nad zmianami zachodzącymi w infrastrukturze IT. Oferowana aplikacja pozwala na świadome planowanie i dokonywanie zmian, badanie ich wpływu na jakość i ciągłość dostarczanych usług IT, minimalizację ryzyka dokonywanych zmian. Narzędzie pozwala na nadzór nad kluczowymi komponentami infrastruktury IT oraz usługami.
 • Zarządzanie aktywami (asset management) - zaawansowane, efektywne i kompleksowe narzędzie do kontrolowania zasobów IT. System umożliwia prowadzenie ewidencji posiadanych komputerów, podzespołów komputerowych i innych urządzeń informatycznych, a także licencji na oprogramowanie. Pozwala na zarządzanie naprawami i modernizacjami sprzętu, ewidencjonowanie poniesionych kosztów, kontrolowanie okresów gwarancyjnych sprzętu i terminów wygasania licencji na oprogramowanie czego efektem jest maksymalne i efektywne wykorzystanie wszystkich aktywów IT.
 • Zarządzanie umowami serwisowymi - aplikacja umożliwia stworzenie dowolnej umowy serwisowej umożliwiającej pomiar wielu parametrów środowiska IT, takich jak: czas reakcji i rozwiązania zadań z podziałem na lokalizacje, obszar IT i inne, dostępność komponentów  infrastruktury i usług IT w zadanym okresie czasu. Automatyzacja procesu monitorowania i pomiaru wypełniania umów serwisowych ukazuje wartość jaką usługi IT wnoszą do biznesu, jak również wskazuje obszary wymagające dalszych inwestycji.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem IT - rozwiązanie umożliwia scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem na stacjach końcowych oraz ochronę zasobów i operacji biznesowych przeprowadzanych przy ich wykorzystaniu. Rozwiązania chronią sieć przed atakami i nieautoryzowanymi próbami dostępu na styku z Internetem jaki i przed zagrożeniami wewnętrznymi.
 • Intrusion Prevention - zapobieganie włamaniom  - system zapobiegania włamaniom znacznie przewyższa skutecznością systemy IDS ponieważ nie tylko wykrywa ataki, ale także je neutralizuje zanim wyrządza szkody. Dzięki systemowi zapobiegającemu atakom nie ma przerw między wykryciem ataku, jego identyfikacją oraz podjęciem działań zapobiegawczych.
 • Zintegrowane zabezpieczenia bramy dostępowej - kompleksowe rozwiązanie łączące zabezpieczenia systemu antywirusowego, zapory ogniowej, systemu prewencji i detekcji włamań oraz filtrowania zawartości.
 • Wielowarstwowa ochrona antywirusowa - sieci firmowe należy chronić w sposób kompleksowy, uwzględniający wszystkie elementy składowe struktury. Rozwiązanie zapewnia ochronę przed wszelkiego rodzaju wirusami, trojanami i robakami, zapobiega epidemii szkodliwego oprogramowania i kontroluje cały ruch www.
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem - umożliwia pozyskiwanie spójnych, globalnych informacji w zakresie konfiguracji praw dostępu oraz monitorowania bieżących działań użytkowników. W skład tak szeroko rozumianego rozwiązania wchodzą takie systemy jak: zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników; zarządzanie uwierzytelnianiem i dostępem do zasobów; mechanizmy kontrolne w postaci audytu działań użytkowników na zasobach.

Serwis infrastruktury sprzętowej i systemowej obejmuje:

 • Instalację i serwis sprzętu komputerowego,
 • Projektowanie, wdrożenia oraz nadzór nad systemami backupu, m. in. w oparciu o oprogramowanie (IBM Tivoli Storage Manager, HP OpenView Data Protector, CommVault, Symantec Backup Exec, Veritas Net Backup),
 • Projektowanie, instalacja i serwis sieci MAN, LAN, WAN,
 • Inwentaryzację i konserwacja sprzętu komputerowego,
 • Budowę sieci logicznych i elektrycznych,
 • Kolokację sprzętu i systemów,
 • Projektowanie i budowa Data Center,
 • Odzyskiwanie danych,
 • Projektowanie i wdrażanie systemów antywirusowych,
 • Szkolenia.

Usługi serwisowe realizowane są przez najlepszych specjalistów:

 • certyfikowanych specjalistów sprzętu komputerowego (Cisco, HP, Microsoft, IBM, Sun),
 • certyfikowanych ekspertów z zarządzania bazami danych i budowania hurtowni danych (Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle, SAS Institute),
 • inżynierów z zakresu bezpieczeństwa i infrastruktury sieciowej (IBM, Nokia, Check Point, Microsoft, Cisco),
 • specjalistów od narzędzi do programowania i testowania (IBM, CardBase).