Oferta

 • Czy w ramach działalności przedsiębiorstwa mają Państwo styczność z danymi, które podsiadają kontekst lokalizacyjny?
 • Czy potrzebują Państwo dokładnych i rzetelnych informacji na temat zarządzanych sieci, obiektów lub urządzeń?
 • Czy chcieliby Państwo uporządkować i scentralizować posiadane rozproszone zasoby danych?
 • Czy chcieliby Państwo poprawić efektywność procesów biznesowych i inwestycyjnych w przedsiębiorstwie?

Wszędzie tam, gdzie działa się na dużym obszarze, korzysta z zespołów terenowych i obsługuje rozproszonych klientów, dobra informacja przestrzenna ma znaczący wpływ na usprawnienie wielu prowadzonych zadań. System GIS gromadzi i przetwarza dane o obiektach, odpowiednio je dokumentuje i prezentuje na mapach. System zapewnia szybki i łatwy dostęp do rzetelnej informacji i może być wykorzystywany w administracji publicznej, przedsiębiorstwach ciepłowniczych i wodociągowych, w energetyce czy gazownictwie. Wiarygodne dane geoprzestrzenne, zasilające systemy GIS, stanowią podstawę do przeprowadzenia analiz skutkujących poprawą jakości obsługi klientów, zwiększeniem efektywności realizowanych procesów biznesowych i inwestycyjnych czy optymalizacją zarządzania majątkiem.

Wśród odbiorców naszych usług geoinformatycznych znajdują się jednostki administracji publicznej, przedsiębiorstwa związane z branżą energetyczną (energia elektryczna, gaz, telekomunikacja, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne) oraz inne przedsiębiorstwa zarządzające rozproszonym majątkiem.

Usługi geoinformatyczne:

 • Zarządzanie projektami geoinformatycznymi
 • Pozyskanie, analiza i przetwarzanie danych geoprzestrzennych
 • Opracowanie i przetwarzanie ortofotomap
 • Opracowanie Numerycznych Modeli Terenu (NMT)
 • Numeryczne opracowanie map
 • Skaning 3D – naziemny i lotniczy

Systemy GIS i paszportyzacja

 • Zarządzanie projektami, całościowy nadzór nad procesem wdrożenia
 • Projekty techniczne, analizy przedwdrożeniowe, studium wykonalności
 • Analizy procesów biznesowych pod kątem wdrożenia systemu

GIS

 • Integracje systemu GIS z istniejącymi systemami informatycznymi (SCADA, ERP, SAP, NMS)
 • Wdrożenia systemów zarządzania majątkiem sieciowym
 • Pozyskiwanie danych paszportyzacyjnych w oparciu o istniejącą dokumentację branżową, migrację danych z innych systemów lub inwentaryzację terenową
 • Masowe skanowanie dokumentacji branżowej
 • Pomiary geodezyjne na potrzeby GIS
 • Skaning 3D